Loading color scheme

ประกาศผลการคัดเลือกผู้สมัครรับทุนฝึกอบรมวิชาชีพครูของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2564

mext 2 7 2564

          ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย จัดสอบคัดเลือกผู้สมัครรับทุนฝึกอบรมวิชาชีพครูของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2564 ในหลักสูตร “Teacher Training Students” ภายใต้ทุนการศึกษา “Japanese Government (Monbukagakusho : MEXT) Scholarship for 2021” นั้น

          บัดนี้ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้แจ้งว่ากระทรวงศึกษาธิการ (MEXT) ประเทศญี่ปุ่นได้อนุมัติทุนให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้รับทุนตามประกาศด้านล่าง ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ ขอให้ผู้ได้รับทุนส่งหนังสือแจ้งยืนยันไปยังสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 และหากประสงค์สละสิทธิ์การรับทุนขอให้ยื่นหนังสือสละสิทธิ์ด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ โดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการฯ (MEXT) ประเทศญี่ปุ่น จะประกาศรายชื่อมหาวิทยาลัยและวันเดินทางไปศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งภายในเดือนสิงหาคม 2564 ตรวจสอบรายชื่อ Click..

สรุปและเรียบเรียง : กนกวรรณ แกว่นถิ่นภู
จิตรลดา จันทร์แหยม
ข้อมูล : กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564