Loading color scheme

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมรายการรอบอาเซียนในหัวข้อ "ปฏิญญาอาเซียน" สร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อเด็กและเยาวชนที่ตกหล่น