Loading color scheme

Big Data Series III

BigData3

 

Big Data Series 3 : Big Data in Real Cases ตัวอย่างโครงการ Big Data

     โครงการ Big Data แม้จะเป็นโครงการที่ต้องใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ แต่เป็นโครงการที่ต้องเร่งให้เกิดขึ้นอย่างสำเร็จโดยเร็ว เพราะ Data คือวัตถุดิบสำหรับการวิเคราะห์ ต่อยอด รวมไปถึงเป็นต้นกำเนิดของการสร้าง AI หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอ 17 กรณีตัวอย่างในธุรกิจต่างๆ และอีก 4 กรณีศึกษาใกล้ตัว แม้ว่าแต่ละกรณีจะมีโจทย์ที่ต่างกัน แต่ทุกกรณีมีเป้าหมายเดียวกัน คือ ต้องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลให้ได้มากที่สุด... ว่ากันว่า Data คือแหล่งขุมทรัพย์ ความเป็นจริงแล้ว Data ที่นำมาใช้ต่างหาก ที่เป็นขุมทรัพย์ที่มีคุณค่าอย่างแท้จริง 

 

***********************************************************************************************************************************************

 

ห้องสมุดและศูนย์เอกสารนานาชาติ
อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ