Loading color scheme

ตอบโจทย์ ฟ้าทะลายโจร กระชายขาว สุดยอดสมุนไพรด่านหน้าต้านโควิด-19

ตอบโจทย์ ฟ้าทะลายโจร กระชายขาว สุดยอดสมุนไพรด่านหน้าต้านโควิด 19

ตอบโจทย์ ฟ้าทะลายโจร กระชายขาว สุดยอดสมุนไพรด่านหน้าต้านโควิด-19

โดย พินิจ จันทร

    ฟ้าทะลายโจรและกระชายขาว ตอนนี้ถือว่าเป็นตัวช่วยสำหรับคนไทย ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง หรือกลุ่มทั่ว ๆ ไป ที่ยังไม่ได้รับเชื้อโควิด-19 หรือผู้ที่เริ่มได้รับเชื้อ แต่ยังไม่มีอาการรุนแรงถึงขั้นเชื้อลงปอด เพราะสรรพคุณของฟ้าทะลายโจร จากผลการวิจัยและทดลอง สามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายและต้านเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 ได้ ตอนนี้เป็นช่วงเกิดโรคระบาดไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นปัญญาใหญ่สำหรับคนไทยในขณะนี้และผู้คนทั่วโลก ถึงแม้จะมีวัคซีนมาช่วยป้องกัน ต้านเชื้อ ก็เป็นเพียงระยะสั้น ๆ ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรและกระชายขาว จึงเป็นตัวช่วยที่อยู่ใกล้ตัวที่สุด และราคาถูกที่สุด!

*************************************************

ห้องสมุดและศูนย์เอกสารนานาชาติ
อาคาร รัชมังคลาภิเษก ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ