Loading color scheme

ฉันและเธอ"เราคืออาเซียน"

 

We are ASEAN- 2012-01 ฉันและเธอ "เราคืออาเซียน" ฉบับปรับปรุงปี 2555 เป็นหนังสือแนะนำอาเซียนที่จัดพิมพ์โดยสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ผ่านภาษาไทยที่สละสลวยเข้าใจง่าย รูปภาพงดงาม และตัวการ์ตูนสดใสน่ารัก อ่านได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่...( ดาวน์โหลด )