Loading color scheme

วารสารความร่วมมือกับต่างประเทศ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3

cover-vol8-No4-July-Sep-2011 วารสารความร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ
ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - กันยายน 2554

วารสารความร่วมมือในฉบับนี้ขอนำเสนอสถานการณ์การรู้หนังสือในประเทศไทยในโอกาสวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ๘ กันยายน ๒๕๕๔ งานเสวนาวันอาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการ งานสัมมนาวิชาการโปรตุเกสศึกาา ๕๐๐ ปีแห่งความสัมพันธ์ไทย-โปรตุเกส
cover-8-3-apr-jun-2011

วารสารความร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ
ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 เมษายน-มิถุนายน 2554

วารสารความร่วมมือในฉบับนี้ขอนำเสนอการประกาศยกย่องบุคคลสำคัญของโลกจากประเทศไทยประจำปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ จำนวน ๒ ท่านา คือนายเอื้อ สุนทรสนาน ผู้มีผลงานโดดเด่นในสาขาวัฒนธรรม (เฉลิมฉลองวาระครบ ๑๐๐ ปีชาตกาลไปเมื่อปี ๒๕๕๓) และศาสตราจารย์พลตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ที่มีผลงานโดดเด่นใน ๔ สาขาได้แก่ การศึกษา วัฒนธรรม สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และสื่อสารมวลชน ดังนั้นในวาระครบ ๑๐๐ ปีชาตกาลในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ ยูเนสโกจึงได้ประกาศให้นานาชาติร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสดังกล่าว สำหรับประเทศไทยก็มีกิจกรรมเฉลิมฉลองเพื่อรำลึกและเผยแพร่เกียรติคุณชองท่านต่อเนื่องทั้งปี นอกจากนี้ยังมีการจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก จัดทำแสตมป์ชุด ๔ ดวง ฯลฯ ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิในและน่ายินดียิ่งของชาวไทยที่บุคคลสำคัญมีชื่อเสียงขจรไกลได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ วารสารความร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองดังกล่าว ด้วยการนำเสนอบทความเพื่อรำลึกและเชิดชูเกียรติคุณของท่านไว้ในคอลัมน์ In Focus

   
 

+ ดูทั้งหมด