Loading color scheme

เคล็ดลับ เลิกทรมานกับการอ่านหนังสือ

KuniakiIwanami 19 7 2561

ผู้เขียน :Kuniaki Iwanami (คุนิอะคิ อิวะนะมิ)

หนังสือเล่มนี้แนะนำเคล็ดลับของคนที่ประสบความสำเร็จในการสอบ เปลี่ยนตัวเองจากคนขี้เกียจกลายเป็นคนที่สามารถอ่านหนังสือได้นาน ทน และมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นเคล็ดลับที่ทำตามได้ รับประกันโดยผู้เขียน จากคนที่สอบได้ผลสอบ Pre-Test0%กลายเป็นคนที่สอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียวได้ใน 1 ปี ซึ่งเทคนิคนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ทั้งในเรื่องการเรียน หรือการทำงานได้เป็นอย่างดี

*************************************************************************

ห้องสมุดและศูนย์เอกสารนานาชาติ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
19 กรกฎาคม 2561