Loading color scheme

การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ

IMG_0705_250_x_188
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2553 นางลาลีวรรณ กาญจนจารี นายกสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) หรือ The English –Speaking Union Association Thailand – ESU (Thailand) และคณะ พร้อมนายไพศาล วิศาลาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าเยี่ยมคารวะนายไชยยศ จิรเมธากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ รอบชิงชนะเลิศ และกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในวันที่ 18 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค อ่านต่อ

ข้อมูล: กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ