Loading color scheme

การประชุมหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับผู้แทนสำนักเลขาธิการด้านการศึกษาของอาเซม

asem1 14 3 2566

          เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับ Ms. Vera Luke รองหัวหน้าสำนักเลขาธิการด้านการศึกษาของอาเซม (Deputy Head of ASEM Education Secretariat) ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ที่ปรึกษาด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวสุปราณี คำยวง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนานโยบายความร่วมมือต่างประเทศ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่องค์การระหว่างประเทศ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ เข้าร่วมหารือในครั้งนี้ด้วย

asem2 14 3 2566

          นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวต้อนรับ Ms. Vera Luke ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนกระทรวงศึกษาธิการ และมีความยินดีที่จะให้การสนับสนุนการประชุมเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Meeting : ASEM) ทั้งนี้ รองหัวหน้าสำนักเลขาธิการด้านการศึกษาของอาเซม ได้ขอรับคำแนะนำและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเตรียมการจัดประชุมและดำเนินการจัดกิจกรรมของคณะผู้เชี่ยวชาญอาเซม (Expert Group) ทั้ง 4 สาขา โดยเฉพาะสาขาที่ 1 ด้านเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติและการศึกษา (Expert Group on SDGs and Education) และการประชุมต่างๆ ด้านการศึกษาของอาเซม เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการมีประสบการณ์การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซม ครั้งที่ 2 (ASEM Education Senior Officials’ Meeting: SOM2) และการประชุมรัฐมนตรีศึกษาเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 8 (ASEM Education Ministers’ Meeting: ASEMME8) เมื่อปี 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล นอกจากนี้ ได้เชิญชวนให้ไทยพิจารณาเข้าร่วมการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซม ครั้งที่ 1 (ASEM Education Senior Officials’ Meeting: SOM1) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2566 ณ สาธารณรัฐมอลตา และขอให้พิจารณาการเป็นเจ้าภาพร่วมในคณะผู้เชี่ยวชาญสาขาที่ 1 และการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสในอนาคต

asem3 14 3 2566

          นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ที่ปรึกษาด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ สป. ยินดีแบ่งปันประสบการณ์การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมและการดำเนินกิจกรรมของการศึกษาอาเซมผ่านการประชุมหารือในคณะผู้เชี่ยวชาญและช่องทางต่างๆ สำหรับการเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาอาเซมจะต้องพิจารณาความเป็นไปได้ต่อไป เนื่องจากเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับการประชุมสำคัญๆ ที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของทั้งสองหน่วยงานจะต้องเข้าร่วมการประชุม ในโอกาสนี้ Ms. Vera Luke กล่าวขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ได้ร่วมแบ่งปันแนวคิดและประสบการณ์ในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการสนับสนุนด้วยดีเช่นนี้จากทั้งสองหน่วยงานในโอกาสต่อไป

สรุปเรียบเรียง : หงษ์ฟ้า วีระนพรัตน์
จิตรลดา จันทร์แหยม
กลุ่มงานความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
รายงานโดย : กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 13 มีนาคม 2566