Loading color scheme

กระทรวงศึกษาธิการร่วมส่งเสริมการศึกษาและบทบาทสตรีในงาน EduForum 2024

EduForum 2024 8 3 2567

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย นายนพ ชีวานันท์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในพิธีเปิดงาน EduForum 2024 Bangkok จัดขึ้นโดยหอการค้าไทย-อิตาเลียน เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 11.00 น. ณ Sphere Gallery 2 ศูนย์การค้า EmSphere สุขุมวิท กรุงเทพฯ งานดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นเวทีในการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายด้านการศึกษาของสมาชิกและหุ้นส่วนของหอการค้าฯ รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พูดคุยประเด็นด้านการศึกษาระหว่างนักวิชาการ ครูอาจารย์ และนักเรียนนักศึกษา

EduForum1 2024 8 3 2567

          เนื่องในวันดังกล่าว (8 มีนาคม) เป็นวันสตรีสากล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงกล่าวถึงความสำคัญและบทบาทของผู้หญิงในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการศึกษาเป็นส่วนสำคัญที่สร้างพลังแก่เด็กหญิงและผู้หญิง เพราะยิ่งเข้าถึงการศึกษาได้มากเท่าไร ก็จะมีโอกาสได้ทำงาน ประสบความสำเร็จในอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้น ดังนั้น ควรขจัดช่องว่างระหว่างเพศให้หมดไป ทั้งหญิงและชายควรได้รับการสนับสนุนให้เรียนอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมกัน ซึ่งรวมถึงโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีด้วย ปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นยุคของความทันสมัยด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร การเรียนการสอนปรับตัวเป็นการใช้แพลตฟอร์มทางออนไลน์มากขึ้น กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการใช้โทคโนโลยีด้านการศึกษาในชั้นเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงการเรียนการสอนได้ทุกที่ทุกเวลา อีกทั้งทักษะด้านดิจิทัลเป็นทักษะสำคัญในการจ้างงานในอนาคต ดังนั้น ครูและนักเรียนจะได้รับการส่งเสริมให้ประยุกต์ใช้เครื่องมือและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและสามารถเข้าถึงความรู้ได้หลากหลายยิ่งขึ้น

EduForum2 2024 8 3 2567

EduForum3 2024 8 3 2567

          ภายในงานนอกจากจะมีการนำเสนอและอภิปรายจากมหาวิทยาลัยและโรงเรียนนานาชาติเกี่ยวกับหัวข้อที่น่าสนใจแล้ว ยังมีการจัดบูทของโรงเรียนนานาชาติ

EduForum4 2024 8 3 2567

นางสาวรัชนินท์ พงศ์อุดม
นางภัสศรี ศิริประภา
กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
รายงานโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศต่างประเทศ

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
8 มีนาคม 2567