Loading color scheme

ขอเชิญเยาวชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสันติภาพโลก "Youth Ambassador for Peace of Mankind" (ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2565)

ประชาสัมพันธ์ Youth Ambassador for Peace of Mankind 21 6 2565

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่นี่
            ใบสมัครการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
👉กิจกรรม 1 : การนำเสนอแนวคิดเป็นภาษาอังกฤษ (Presentation)             👉(Presentation)
👉กิจกรรม 2 : การนำเสนอผลงานภาพยนตร์สั้น (Short Film)             👉(Short Film)
👉กิจกรรม 3 : การนำเสนอผลงานภาพวาด (Drawing)             👉(Drawing)

 

👉รายละเอียดรางวัล
โครงการยุวทูตสันติภาพเพื่อสนับสนุนการสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสันติภาพโลก
 

presentation 21 6 2565 short film 21 6 2565 drawing 21 6 2565

 

รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
27 พฤษภาคม 2565