Loading color scheme

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันยุวทูตสันติภาพเพื่อสนับสนุนการสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสันติภาพโลก (สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมเท่านั้น)

ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมการแข่งขัน PEACE 3 8 2565

ผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่นี่
ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
👉กิจกรรม 1 : การนำเสนอแนวคิดเป็นภาษาอังกฤษ (Presentation) 👉(Presentation)
👉กิจกรรม 2 : การนำเสนอผลงานภาพยนตร์สั้น (Short Film) 👉(Short Film)
👉กิจกรรม 3 : การนำเสนอผลงานภาพวาด (Drawing) 👉(Drawing)

 

👉รายละเอียดรางวัล
โครงการยุวทูตสันติภาพเพื่อสนับสนุนการสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสันติภาพโลก
 

PS 3 8 2565  SF 3 8 2565 DW 3 8 2565 

 

ข้อมูล : ฐิติ ฟอกสันเทียะ
พิมพ์วรัชญ์ เมืองนิล
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1 สิงหาคม 2565