Loading color scheme

ขอเชิญผู้สนใจสมัครรับทุนอบรมของเจแปนฟาวน์เดชั่น ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2565

 japan app 26 4 2565

          ด้วยเจแปนฟาวน์เดชั่น ประเทศญี่ปุ่น ได้เปิดรับสมัครทุนอบรมการสอนภาษาญี่ปุ่น ประจำปี 2565 “Japanese Teaching Methods Program for Teachers of Specified Skilled Worker Candidates” สำหรับครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยในระดับอาชีวศึกษา ณ ศูนย์ภาษาญี่ปุ่นอุระวะ เจแปนฟาวน์เดชั่น ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 3 รุ่น โดยมีกำหนดการอบรม ดังนี้

การอบรมออนไลน์ : ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม - 12 สิงหาคม 2565
อบรม ณ ประเทศญี่ปุ่น : ทุนอบรมรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 กันยายน - 6 ตุลาคม 2565
ทุนอบรมรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2565
ทุนอบรมรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 29 มีนาคม 2566
กำหนดปิดรับสมัคร : วันที่ 2 พฤษภาคม 2565

          คุณสมบัติผู้สมัคร : เป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่นในสถาบันหรือองค์กรในประเทศไทย และมีการจัดการศึกษาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงานและใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น (เช่น มหาวิทยาลัย องค์กรผู้ส่ง วิทยาลัยอาชีวศึกษา และอื่นๆ) อีกทั้งต้องมีกำหนดทำงานที่องค์กรเดิมต่ออย่างน้อย 1ปี หลังจากการอบรมเสร็จสิ้น

・มีประสบการณ์การสอนตั้งแต่ 1ปีขึ้นไป ณ วันที่ 1 เมษายน 2565

・มีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นในระดับ JLPT N3 หรือ JF Standard ระดับ B1 ขึ้นไป

・ไม่เคยเข้าอบรม “โปรแกรมอบรมครูสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับสอนคนที่จะไปทำงานที่ญี่ปุ่นด้วยระบบทักษะเฉพาะทาง”
ที่ศูนย์ภาษาญี่ปุ่นอุระวะ เจแปนฟาวน์เดชั่น ประเทศญี่ปุ่น

สำหรับครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นที่สนใจสมัคร โปรดส่งใบสมัครและเอกสารมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้

          ฝ่ายภาษาญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ (ผู้รับผิดชอบ : Sato, ภัทรฐิชา) ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร เลขที่ 159 ถ.อโศกมนตรี แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ภัทรฐิชา ที่อีเมล patthicha@jfbkk.or.th หรือโทร. 02-261-7500-4

ผู้สนใจสมัครรับทุนดังกล่าวสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารดาวน์โหลด    
ระเบียบการสมัคร_ออนไซต์_ภาษาญี่ปุ่น   
ระเบียบการสมัคร_ออนไลน์_ภาษาอังกฤษ   
ใบสมัคร_ออนไลน์และออนไซต์  

ข้อมูล : กนกวรรณ แกว่นถิ่นภู
จิตรลดา จันทร์แหยม
กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
26 เมษายน 2565