Loading color scheme

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2022 - 2023 ของรัฐบาลราชอาณาจักรโมร็อกโก

 ประกาศสัมภาษณ์โมรอกโก 13 6 2565

ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตามรายชื่อข้างต้น ไปรายงานตัวและเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 – 16.00 น.

ดาวน์โหลดไฟล์ Click..

ข้อมูล : พิชญสุดา พลเสน
จิตรลดา จันทร์แหยม
กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
13 มิถุนายน 2565