Loading color scheme

ประกาศรายชื่อ (เพิ่มเติม) ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2022 - 2023 ของรัฐบาลราชอาณาจักรโมร็อกโก

เพิ่มเติมทุนโมร็อกโก 14 6 2565

ข้อมูล : พิชญสุดา พลเสน
จิตรลดา จันทร์แหยม
กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
14 มิถุนายน 2565