Loading color scheme

ทุนการศึกษารัฐบาลคูเวตเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยคูเวต

ประกาศรับสมัครทุนป.ตรีคูเวต Page 1

ประกาศรับสมัครทุนป.ตรีคูเวต Page 2

ประกาศรับสมัครทุนป.ตรีคูเวต Page 3

ดาวน์โหลดใบสมัคร
1. ใบสมัครรับทุนการศึกษารัฐบาลคูเวตของกระทรวงศึกษาธิการ
2. ใบสมัครเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยคูเวต

 

สรุป/เรียบเรียง : พิชญสุดา พลเสน
ภัสศรี ศิริประภา
กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
รายงานโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
7 สิงหาคม 2566