Loading color scheme

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเป็นผู้สมัครรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยคูเวต ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2024 2025

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเป็นผู้สมัครรับทุนการศึกษา

ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยคูเวต ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2024 – 2025

ประกาศผลทุนคูเวต 30 66 2567

ข้อมูล : นัศรูน เปาะมะ
ภัสศรี ศิริประภา
กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
รายงานโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
9 กรกฏาคม 2567