Loading color scheme

พิธีเปิดโครงการยุวทูตสันติภาพเพื่อสนับสนุนการสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสันติภาพโลกและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักเรียน