Loading color scheme

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้การต้อนรับ รองประธานบริหาร Japan Foundation และคณะ พร้อมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือ ด้านการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น