Loading color scheme

โรงเรียนบันดาลใจ

โรงเรียนบันดาลใจ

โรงเรียนบันดาลใจ

โดย  Ken Robinson, Sir (เคน โรบินสัน, เซอร์)Lou Aronica (ลู อโรนิกา)

    "เคน โรบินสัน" หนึ่งในนักการศึกษาที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก และเป็นผู้บรรยาย TED Talk ที่มีผู้ชมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ ได้วิพากษ์ผลกระทบอันเลวร้ายจากระบบการศึกษาที่ยึดการสร้างมาตรฐานกลางราวกับเครื่องจักร พร้อมนำเสนอรูปแบบการศึกษาที่บันดาลใจ อาทิ หลักสูตรที่ยืดหยุ่นและยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ครูที่ดึงการมีส่วนร่วมและติดปีกพรสวรรค์ให้นักเรียน การประเมินที่ใส่ใจการเรียนรู้รายบุคคลและมุ่งพัฒนาการเรียนรู้มากกว่าวัดผล รวมถึงการสรรค์สร้างบรรยากาศโรงเรียนให้เป็นดินแดนแห่งการบ่มเพาะความสร้างสรรค์ของเด็ก

    "โรงเรียนบันดาลใจ (Creative Schools)" คือหนังสือการศึกษาแห่งยุคสมัยที่กลั่นกรองจากประสบการณ์กว่าสี่สิบปี พร้อมทั้งอัดแน่นด้วยงานวิจัยและกรณีศึกษาที่เปี่ยมพลังมากมาย ซึ่งไม่เพียงแต่วิพากษ์การศึกษาอย่างถึงแก่น ยังนำเสนอวิสัยทัศน์และทฤษฎีการปฏิวัติการศึกษาที่สอดรับกับความท้าทายในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งสอดคล้องกับพรสวรรค์ที่แท้จริงของเราทุกคน

*************************************************

ห้องสมุดและศูนย์เอกสารนานาชาติ
อาคาร รัชมังคลาภิเษก ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ