Loading color scheme

850 คำต้องรู้สู้ CU-TEP และ TOEFL

 850 คำต้องรู้ สู้ CU TEP และ TOEFL

850 คำต้องรู้สู้ CU-TEP และ TOEFL

โดย สรุจ ศุภศิรประภา

     จากมุมมองของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ที่อยู่ในแวดวงวิชาการมายาวนาน หนังสือ “850 คำต้องรู้สู้ CU-TEP และ TOEFL “ เป็นหนังสือที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษทุกคนควรมี เพราะเป็นหนังสือที่คัดสรรรวบรวมคำศัพท์ที่พบบ่อยในข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะ CU-TEP และ TOEFL

     จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือ มีการอธิบายหลายความหมายของคำศัพท์แต่ละคำ พร้อมยกตัวอย่างวิธีการใช้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้มีความเข้าใจที่ถ่องแท้ สามารถเลือกหยิบยกความหมายที่สอดคล้องกับปริบทมาใช้ อันจะนำไปสู่การอ่านภาษาที่แตกฉานและเข้าใจอย่างแท้จริง เรียกว่าเป็นหนังสือที่ทำให้ผู้เรียนพร้อม “สู้” กับข้อสอบอย่างไม่ต้องสงสัย

*************************************************

ห้องสมุดและศูนย์เอกสารนานาชาติ
อาคาร รัชมังคลาภิเษก ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ