Loading color scheme

งานสัปดาห์ความร่วมมือด้านการศึกษาจีน-อาเซียน ประจำปี 2564

 CAECW 6 10 2564

          เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมกล่าวในพิธีเปิดงานสัปดาห์ความร่วมมือด้านการศึกษา จีน-อาเซียน ประจำปี 2564 (2021 China-ASEAN Education Cooperation Week: CAECW) ซึ่งจัดผ่านระบบการประชุมออนไลน์และ ณ สถานที่จัดประชุม ในมณฑลกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีผู้แทนระดับรองนายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศสมาชิกอาเซียน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ของสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศสมาชิกอาเซียน ร่วมกล่าวด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไทยได้บันทึกคลิปวิดีโอ คำกล่าวสำหรับพิธีเปิดงาน CAECW โดยกล่าวถึงความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างจีน-อาเซียน และจีน-ไทย ว่ามีความต่อเนื่องยาวนานและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้เรียนโดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนและการสนับสนุนทุนการศึกษา ในช่วงเวลานี้ มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เกิดความจำเป็นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อช่วยส่งเสริมให้การเรียนการสอนสามารถดำเนินไปได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในงาน CAECW มีการจัดกิจกรรมคู่ขนานจำนวนกว่า 40 กิจกรรม อาทิ การจัดประชุมสัมมนาและการหารือความร่วมมือด้านการศึกษาในทุกระดับตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา จนถึงการอุดมศึกษา การจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน เช่น การแข่งขันหุ่นยนต์ การแข่งขันด้านอนิเมชั่น กิจกรรมด้านภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนและจีน นิทรรศการการศึกษาและศิลปะ เป็นต้น

CAECW1 6 10 2564

          อนึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังได้บันทึกคลิปวิดีโอคำกล่าวสำหรับการประชุมหารือระหว่างผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาไทย-กุ้ยโจว (จีน) “Thailand - Guizhou (China) Middle School Principals Forum and Special Courses Seminar” เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ซึ่งเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียนมัธยมศึกษาไทย-จีน โดยมีการลงนามความร่วมมือในโครงการ “Sister-School Partnership” จำนวน 7 คู่โรงเรียน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวสนับสนุนให้มีการขยายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนไทยและจีนอย่างทั่วถึง เพื่อช่วยพัฒนาการศึกษาและสมรรถภาพของนักเรียน รวมถึงการพัฒนาครูและการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อส่งเสริมการเรียนของนักเรียน

CAECW2 6 10 2564

          นอกจากนี้ นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการให้เป็นผู้แทนกล่าวโดยการบันทึกคลิปวิดีโอ ในพิธีเปิดการแข่งขัน China-ASEAN (International) RoboMaster Robot Championship เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดให้นักเรียนจากจีนและประเทศสมาชิกอาเซียนได้เรียนรู้การใช้โปรแกรมในการบังคับหุ่นยนต์โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากจีน ฮ่องกงและมาเก๊าเป็นวิทยากรให้ความรู้ทางทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ รวมทั้งจัดให้มีการแข่งขันระหว่างทีมที่เข้าร่วมจากโรงเรียนของจีนและประเทศสมาชิกอาเซียน จำนวนทั้งสิ้น 12 ทีม จาก 5 ประเทศ โดยประเทศไทยมีตัวแทนจากวิทยาลัยเทคนิคบางแสนเข้าร่วม และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (เหรียญเงิน)

CAECW3 6 10 2564

 สรุปและเรียบเรียง : ศิริพร วิริยะอัครเดชา
กุสุมา นวพันธ์พิมล
ข้อมูล : กลุ่มความร่วมมือระดับภูมิภาค
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ วันที่ : 6 ตุลาคม 2564