Loading color scheme

ศธ. ร่วมนับถอยหลังสู่การประชุม Bett Asia 2022 ครั้งแรกที่ประเทศไทย

Bett Asia 2022 29 4 2565

          เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวผ่านวิดีทัศน์ในพิธีเปิดงาน Bett Asia 2022 Roadshow ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องพิมานสยาม โรงแรม ดิ แอทธินี กรุงเทพฯ ด้วยความร่วมมือระหว่างฝ่ายการค้าระหว่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย และคณะผู้จัดการประชุม Bett Asia โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอภาพรวมของการจัดการประชุม Bett Asia 2022 และการอภิปรายกลุ่มในหัวข้อ “Education as a catalyst for change: A cross-sector perspective” มีผู้เข้าร่วมงานจากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตลอดจนสถาบันอุดมศึกษา บริษัทผู้ให้บริการด้านการศึกษา และหุ้นส่วนการจัดงาน Bett Asia

Bett Asia1 2022 29 4 2565

          โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวถึงการจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้มีความยืดหยุ่นและสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว กระทรวงศึกษาธิการจึงได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัลในด้านทักษะวิชาชีพและทักษะดิจิทัลสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้สำหรับเยาวชนไทยทุกคน โดยการเปิดตัวแอปพลิเคชัน “ตามน้องกลับมาเรียน” อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา เพื่อช่วยเหลือเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาให้กลับสู่ระบบการศึกษาอีกครั้ง รวมถึงแอปพลิเคชัน “MOE Safety Center” สำหรับนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาใช้เป็นช่องทางในการแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัย เพื่อส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความปลอดภัยและทำให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวแสดงความยินดีที่จะเป็นเจ้าภาพร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ Hyve Group จัดการประชุม Bett Asia 2022 ซึ่งกำหนดจัดที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 11 - 12 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรม ดิ แอทธินี กรุงเทพฯ โดยการจัดประชุมในครั้งนี้จะเป็นโอกาสอันดีสำหรับเครือข่าย Bett Asia ที่จะได้พบปะหารือและแสวงหาโอกาสในการดำเนินความร่วมมือเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา ตลอดจนเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป

Bett Asia2 2022 29 4 2565

          อนึ่ง British Education Training and Technology (Bett) Asia เป็นการประชุมระดับผู้นำและงานแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นเวทีสำหรับผู้แทนหน่วยงานด้านการศึกษาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้พบปะหารือและแสวงหาแนวทางการดำเนินความร่วมมือระหว่างกัน สำหรับการประชุมฯ ในปีนี้ เป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นที่ประเทศไทย โดยมีหัวข้อหลัก คือ “Bett Asia 2022: Education as a catalyst for change” ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://asia.bettshow.com/Home

Bett Asia3 2022 29 4 2565

สรุปและเรียบเรียง : กุณฑิกา พัชรชานนท์
จิตรลดา จันทร์แหยม
กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
28 เมษายน 2565