Loading color scheme

พิธีเปิดงาน "วันครูภาษาฝรั่งเศสนานาชาติ"

French Teachers Day 24 11 2565

          เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายนิรุตติ สุทธินนท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน "วันครูภาษาฝรั่งเศสนานาชาติ" (French Teacher’s Day 2022) ภายใต้หัวข้อ “ครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศส – ครูผู้สร้างอนาคต” ร่วมกับ นายตีแยรี มาตู เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย รองศาสตราจารย์ คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ อุปนายกสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนายซิลแว็ง บาโน ผู้อำนวยการสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ ณ สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ (Alliance Française Bangkok)

French Teachers Day1 24 11 2565

          ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ได้กล่าวในฐานะผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการว่า ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง ให้เป็นผู้แทนเข้าร่วมงาน "วันครูภาษาฝรั่งเศสนานาชาติ" ในปีนี้ และนับเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมให้ประเทศไทยได้มีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลองกับประชาคมโลกผู้สื่อสารภาษาฝรั่งเศส นอกจากนี้ ยังเป็นกิจกรรมที่ร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบวันประสูติ 100 ปี ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งองค์การยูเนสโกได้ประกาศรับรองการร่วมเฉลิมฉลองพระเกียรติคุณนี้ตั้งแต่ปี 2565 ถึง 2566 เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ซึ่งทรงเป็นองค์นายกผู้ก่อตั้งสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยฯ และทรงรับสมาคมฯ ให้อยู่ในพระอุปถัมภ์ โดยงานในปีนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องและมอบกำลังใจให้เหล่าครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศสทั่วโลก และเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทยได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกันเพื่อพัฒนาทักษะการสอนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทความตั้งใจของกระทรวงศึกษาธิการในการให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศในโรงเรียนเสมอมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสำคัญกับบุคลากรครูที่จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะและความรู้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อสร้างโอกาสในการทำงานที่ดีในอนาคตของผู้เรียนต่อไป

French Teachers Day2 24 11 2565

French Teachers Day3 24 11 2565

          ในช่วงท้ายงาน ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ได้กล่าวชื่นชมผู้แทนจากสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศส ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ และได้ขอบคุณสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพฯ ที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งในการจัดงานครั้งนี้

French Teachers Day4 24 11 2565

 สรุปเรียบเรียง : พุฒิเมธ กันธะ
ภัสศรี ศิริประภา
กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
24 พฤศจิกายน 2565