Loading color scheme

ประธานสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) เข้าเยี่ยมคารวะปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

NN ipsc 23 12 2565

          เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 น. นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ให้การต้อนรับ ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี ประธานสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) หรือ The English-Speaking Union (ESU) Thailand และคณะกรรมการสมาคมฯ เนื่องในโอกาสที่ทางสมาคมฯ เข้าเยี่ยมคารวะและหารือเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2566 โดยมีผู้แทนสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการหารือฯ ณ ห้องทำงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

N ipsc2 23 12 2565

          ในโอกาสนี้ ประธานสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) ได้กล่าวขอบคุณปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่สละเวลาให้เข้าพบหารือในครั้งนี้ และได้แนะนำเกี่ยวกับสมาคมฯ ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของ The English-Speaking Union of the Commonwealth ในพระบรมราชินูปถัมภ์ขององค์สมเด็จ พระราชินีเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร พร้อมกล่าวถึงความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและสมาคมฯ ในการดำเนินกิจกรรมสำคัญ ๆ ที่มีส่วนช่วยส่งเสริมการสื่อสารภาษาอังกฤษให้แก่เยาวชนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ซึ่งทางสมาคมฯ ได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการจัดการแข่งขันระดับชาติรายการดังกล่าวเป็นประจำทุกปีนับตั้งแต่ปี 2544 เป็นเวลา 23 ปีแล้ว สำหรับการดำเนินการจัดการแข่งขันฯ ในปี 2566 นี้ ทางสมาคมฯ จะร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดการแข่งขันฯ เพื่อคัดเลือกเยาวชนอายุระหว่าง 16-20 ปี จำนวน 1 คน เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ ประจำปี 2566 (International Public Speaking Competition 2023 - IPSC 2023) ซึ่งมีกำหนดจะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2566 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ ปี 2566 ซึ่งประกอบด้วยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการแข่งขันฯ

ipsc1 23 12 2565

          ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวยินดีให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2566 พร้อมกับเน้นย้ำว่า กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะจะช่วยเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพให้แก่เยาวชนให้กลายเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ในทุก ๆ ด้าน โครงการฯ ดังกล่าวนับว่ามีส่วนสำคัญในการกระตุ้นให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู/อาจารย์ นักเรียน/นักศึกษา รวมทั้งสถานศึกษาทั้งในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ และในสังกัดของหน่วยงานอื่น ๆ ตระหนักถึงความสำคัญของการพูดภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี จึงได้ให้การสนับสนุนการจัดโครงการมาโดยตลอด ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ตอบรับร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันฯ รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งคาดว่าจะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2566 ด้วยในเบื้องต้น โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะได้มีการหารือรายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการจัดการแข่งขันฯ กับทางสมาคมฯ ต่อไป

ipsc2 23 12 2565

สรุป/เรียบเรียง : ฐิติ ฟอกสันเทียะ
พิมพ์วรัชญ์ เมืองนิล
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
23 ธันวาคม 2565