Loading color scheme

การแนะแนวและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักเรียน/นักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2566

1NPSC 16 1 2566

          นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ที่ปรึกษาพิเศษด้านความร่วมมือต่างประเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการแนะแนวและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักเรียน/นักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2566 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงมานิจ ชุมสาย สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี ประธานสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) คณะวิทยากร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยนารถ ฟักทองพรรณ ผู้แทนสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครู/อาจารย์และนักเรียน/นักศึกษาจากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานอื่น ๆ จำนวนกว่า 350 คน เข้าร่วมการฝึกอบรม

NPSC 16 1 2566

 

NPSC1 16 1 2566

          ในโอกาสนี้ ที่ปรึกษาพิเศษด้านความร่วมมือต่างประเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) ที่ได้จัดโครงการฯ มาอย่างต่อเนื่องถึง 23 ปี โดยรู้สึกยินดีที่มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ มากขึ้นในทุกปี ถึงแม้รูปแบบการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมและการแข่งขันภายใต้โครงการฯ จะมีการปรับเปลี่ยนไปจากในอดีต ซึ่งในปัจจุบันได้มีการนำรูปแบบการฝึกอบรมและการแข่งขันในรูปแบบออนไลน์เข้ามาใช้ นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษซึ่งในปัจจุบันถือเป็นทักษะที่ใกล้ตัว การที่จะสามารถพูดภาษาอังกฤษในที่สาธารณะได้เป็นอย่างดีนั้น จำเป็นต้องมีทักษะหลายด้านประกอบกัน ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ในเรื่องที่จะพูด ทักษะการคิด ทักษะการถ่ายทอดให้อีกฝ่ายเข้าใจ การควบคุมอารมณ์ โดยที่ปรึกษาพิเศษด้านความร่วมมือต่างประเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมโครงการฯ และให้โอวาทโดยขอให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเก็บเกี่ยวองค์ความรู้จากคณะวิทยากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างเต็มที่

NPSC2 16 1 2566

          ทั้งนี้ การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติได้มีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในการแข่งขันฯ จะคัดเลือกเยาวชน อายุระหว่าง 16-20 ปี จำนวน 1 คน ที่มีความรู้ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเป็นเลิศ รวมถึงมีทักษะการสื่อสารในที่ชุมชนได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง เป็นผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ (International Public Speaking Competition - IPSC) ซึ่งการแข่งขันฯ ระดับนานาชาติในปี 2566 นี้ จะจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร โดยในส่วนของประเทศไทยจะมีการจัดการแข่งขันฯ ระดับชาติ 3 รอบ คือ รอบคัดเลือกและรอบรองชนะเลิศ มีกำหนดจะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 และรอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2566

NPSC3 16 1 2566

สรุป/เรียบเรียง : ฐิติ ฟอกสันเทียะ
พิมพ์วรัชญ์ เมืองนิล
รายงานโดย : กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
9 มกราคม 2566