Loading color scheme

เอกอัครราชทูตฯ สาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ออท.เกาหลีใต้ 27 3 2567

          เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายพัก ยงมิน (H.E. Mr. Park Yongmin) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย และคณะ ได้เข้าพบหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี) เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นางพิมพ์วรัชญ์ เมืองนิล ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการเยี่ยมคารวะฯ และหารือความร่วมมือด้านการศึกษา

ออท.เกาหลีใต้2 27 3 2567

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณเอกอัครราชทูตฯ สาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ที่ให้เกียรติมาพบในวันนี้ โดยกล่าวถึงนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มุ่งหวังให้นักเรียน “เรียนดี มีความสุข” (Happy Learning) โดยลดภาระนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ส่งเสริมให้เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา (Anywhere Anytime) ผ่านแพลตฟอร์มที่ทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้สะดวก ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระบบหรือนอกระบบ ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถสอบเทียบ มีรายได้ระหว่างเรียน และเรียนจบแล้วมีงานทำ โดยมุ่งเน้นที่จะผลิตนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถเพื่อเชื่อมโยงไปสู่การทำงานทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวแสดงความยินดีที่เอกอัครราชทูตฯ เข้ารับตำแหน่งในประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2566

ออท.เกาหลีใต้1 27 3 2567

          เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และกล่าวขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ให้เกียรติมาพบ พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมประเทศไทยที่มีบทบาทสำคัญในภูมิภาคอาเซียน และชื่นชมที่ราชวงศ์ไทยให้ความสำคัญกับการศึกษา อีกทั้งได้กล่าวถึงภาพรวมความร่วมมือด้านการศึกษากับไทย โดยเฉพาะความร่วมมือในการส่งครูชาวเกาหลีมาสอนภาษาเกาหลีในสถานศึกษาต่าง ๆ ของประเทศไทย และยินดีสนับสนุนการเรียนภาษาเกาหลีของนักเรียนไทย ซึ่งประสงค์ให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้นำเรียนสถานการณ์ของโรงเรียนนานาชาติเกาหลี กรุงเทพฯ ซึ่งมีแผนที่จะย้ายที่ตั้งโรงเรียนในปี 2575 และจะขอหารือกับกระทรวงศึกษาธิการ หากสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการย้ายที่ตั้งโรงเรียน การหาพื้นที่แห่งใหม่ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่เพื่อดำเนินกิจการสถานศึกษาในระยะยาวได้

ออท.เกาหลีใต้3 27 3 2567

ออท.เกาหลีใต้4 27 3 2567

          ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรับทราบข้อเสนอเพื่อพิจารณาสนับสนุนข้อมูลสำหรับการย้ายสถานที่ตั้งของโรงเรียนนานาชาติเกาหลี กรุงเทพฯ โดยมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นผู้ประสานงานในรายละเอียดต่อไป และยินดีต้อนรับครูชาวเกาหลีที่ทางฝ่ายสาธารณรัฐเกาหลีประสงค์จะส่งมาสอนภาษาเกาหลีในประเทศไทยเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้น รวมถึงสนับสนุนความร่วมมือในโครงการหรือกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างทั้งสองประเทศในโอกาสต่อไป

ออท.เกาหลีใต้5 27 3 2567

สรุป/เรียบเรียง : พัทธดนย์ หลงปาน
ภัสศรี ศิริประภา
กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
รายงานโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
27 มีนาคม 2567